חיים בתנועה- סדנאות מחול בקהילה

תאור הפרויקט:

מועצת הפיס לתרבות ואמנות, בשיתוף עמותת הכוריאוגרפים, מזמינות רשויות מקומיות להגיש בקשה להשתתף בפרויקט המאפשר לחברי הקהילה, להשתתף בסדנאות מחול הכוללות : שיעורי מחול יצירתיים, צפייה במופעי מחול ומפגש עם יוצרי מחול עצמאיים מן שורה הראשונה בארץ. 
 
במסגרת הפרויקט מגיעים יוצרי מחול לרשויות מקומיות ברחבי הארץ ומקיימים סדרת מפגשי מחול בשיתוף הקהילה.
 
רשות מקומית שתשתתף בפרויקט תהנה מסדרה ייחודית  בת 10 מפגשים, מותאמת לאופי וצרכי הקהילה ומורכבת מהפעילויות הבאות:
 
1. סדנת מחול - הסדרה תותאם לאופי הקהל: משחקי מחול/  אימפרוביזציה / תנועה/ יצירתיות במחול / מוזיקה ומחול וכד'
 
2. מחול פלוס - חשיפה והיכרות עם שיתופי פעולה אומנותיים בין יוצרי מחול ליוצרים מדיסציפלינות שונות. לדוגמא הקרנה סרט מחול+  שיח, רקדן ומוזיקאי וכדומה.
 
3. מופע סטודיו + שיח עם היוצרים - יוצר אחד בשיתוף הרקדנים במופע סטודיו אינטימי פלוס שיחה על המופע ועל תהליך היצירה.
 
4. מחול חובק עולם - מפגש מרתק לקצות העולם האתני: פלמנקו, ריקודי בטן' מחול אפריקאי וכד'
 
עמותת הכוריאוגרפים אחראית להפעלת הפרויקט וביצועו ברשויות המקומיות שיבחרו. 
 
 

רשאי להגיש בקשה:

רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים, העומדת בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.
 
לתשומת לבכם:
  • הגשת בקשה למענק תתאפשר באמצעות "שגריר פיס לתרבות" בלבד, כפי שמונה ע"י ראש הרשות המקומית אליה הוא משתייך.
  • הרשות המקומית רשאית להגיש עד 6 בקשות בכלל הפרויקטים המפורסמים במועד זה לרשויות מקומיות.
  • רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד לפרויקט זה.
 

מימון הפרויקט:

מועצת הפיס לתרבות מממנת את עלות הפרויקט בניכוי דמי השתתפות של הרשות המקומית הנקבעים בהתאם לדירוגה הסוציו אקונומי עפ"י הלמ"ס, כמפורט בטבלה: 
 
דירוג סוציו אקונומי עדכני
ע"פ הלמ"ס של הרשות המקומית
דמי השתתפות לרשות המקומית
1-4 2,500 ש"ח 
5-6 3,500 ש"ח 
7 6,500 ש"ח
 
רשות מקומית שתיבחר להשתתף בפרויקט מתחייבת לשלם את דמי ההשתתפות ישירות  למפעילת הפרויקט עמותת הכוריאוגרפים בכפוף לחתימת חוזה בין הצדדים. 
רשות מקומית רשאית, אך לא חייבת, לגבות דמי השתתפות בסך של עד 20 ש"ח למשתתף למפגש. דמי ההשתתפות ישמשו למימון הוצאות הרשות בפרויקט. הגבייה תיעשה ע"י הרשות המקומית ובאחריותה.  
 

הליך בחירת הרשויות המקומיות לפרויקט: 

בחינת הבקשות של רשויות המקומיות העומדות בתנאי הסף תתבצע, בין היתר, על ידי מפעילת הפרויקט (עמותת הכוריאוגרפים), על פי הקריטריונים שנקבעו לפרויקט (מוצגים משמאל בדף זה) ובהתאם לנוהל "כללים לחלוקת מענקים - ועדת אמנות בקהילה".
 
מספר המענקים המאושרים מושפע, בין היתר, מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט. 
 
 

לוחות זמנים: 

המענק מיועד לפעילות הצפויה להסתיים לא יאוחר מיוני 2021.

 


לצפייה בטופס לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה

שעה 23:59 22/04/2020

מידע שימושי

הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי טופס והוספת הצרופות באופן 
מקוון בלבד. לצורך מילוי הטופס, יש להירשם תחילה כמשתמש במערכת.
לפרטים והנחיות נוספות – לחץ כאן
לסרטון הדרכה – לחץ כאן


​לצפייה בנוהל "כללים לחלוקת מענקים - ועדת אמנות בקהילה" - לחצו כאן

 

קריטריונים ומשקולות

  • מידת התאמת מיקום הפעילות20%
  • איכות הפעילות המוזמנת20%
  • איש הקשר מטעם הרשות המקומית20%
  • סדר עדיפות בו דורג הפרויקט על ידי הרשות המקומית מבין כל הפרויקטים המוצעים20%
  • התרשמות כללית מקצועית20%

סרטון על הפרויקט