הפקת סדרות דרמה ישראליות לטלוויזיה

תאור הפרויקט:

סיוע בהפקת סדרות דרמה ישראליות הכלולות בהגדרת "תכנית סוגה עילית" כהגדרתה בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון) התש"ע- 2009 והמיועדות לשידור בטלוויזיה, באמצעות הקצאת מענק הפקה לסדרה, וזאת במטרה לעודד הפקות דרמה איכותיות.

הגדרות לעניין פרויקט זה: 
שימו לב
ביום 20.1.2020 עודכנה ההגדרה לגוף משדר בפרויקט זה.

"גוף משדר" - "בעל רישיון ו/או זיכיון לשידורי טלוויזיה על פי דין, לרבות באמצעות לווין או כבלים".
"יוצר" - תסריטאי הסדרה.
"כללי הרשות השניה"כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון) התש"ע- 2009.
"תכנית סוגה עילית" - כהגדרתה בכללי הרשות השניה.

קול קורא זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הפנייה הינה לשני המינים כאחד.

סכום המענק המבוקש:

מענק בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 250,000 ₪ ל- 400,000 ₪ כולל מע"מ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 
רשאי להגיש בקשה:

תאגיד שהוא חברת הפקה עצמאית (שאינו חברת בת/מסונפת/קשורה של גוף משדר).

יוצר לעניין פרויקט זה הוא התסריטאי של הסדרה.

לוחות זמנים: 

התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד יוני 2022.


לצפייה בטופס לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה

שעה 23:59 09/02/2020

מידע שימושי

הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי טופס והוספת הצרופות באופן 
מקוון בלבד. לצורך מילוי הטופס, יש להירשם תחילה כמשתמש במערכת.
לפרטים והנחיות נוספות – לחץ כאן
לסרטון הדרכה – לחץ כאן

לרשותכם מוקד טלפוני שמספרו 03-6003888
בימים א' עד ה' בשעות  8:00 עד 17:00

 

קריטריונים ומשקולות

  • איכות אמנותית ביחס לפרויקט המוצע55%
  • איכות מקצועית של הצוות25%
  • העדפה לסדרות העוסקות בסוגיות חברתיות או רב תרבותיות20%