פסטיבלים

מועצת הפיס לתרבות ואמנות תומכת ברשויות מקומיות המקיימות פסטיבלים בתחומי התרבות והאמנות בהשתתפות אמנים מקצועיים וכוללים אירועי אמנות ותרבות ומופעי חוצות במרחב הציבורי. 

לתשומת ליבכם לשינויים בתנאי הסף להגשת בקשה, הכוללים, בין היתר, הפחתה של גובה התקציב הנדרש עבור הפסטיבל בגינו מבוקש המענק, וזאת במטרה לתמוך גם ברשויות המקיימות פסטיבלים קטנים, הכל כמפורט בקול הקורא באתר.

בהצלחה. 


לצפייה בטופס לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה

שעה 23:59 05/12/2019

מידע שימושי

הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי טופס והוספת הצרופות באופן 
מקוון בלבד. לצורך מילוי הטופס, יש להירשם תחילה כמשתמש במערכת.
לפרטים והנחיות נוספות – לחץ כאן
לסרטון הדרכה – לחץ כאן

 

קריטריונים ומשקולות

  • מדד פריפריאלי של הרשות המקומית 10%
  • דירוג סוציו אקונומי של היישוב ע"פ דירוג הלמ"ס40%
  • ותק הפסטיבל30%
  • מספר תושבים ברשות המקומית20%