יוזמות אזרחיות התנדבותיות

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות מייעדת תקציב לתמיכה בקבוצות אזרחים המעוניינות ליזום ולהפיק יוזמות הפתוחות לקהל ללא תשלום, הכוללות פעולות תרבות ואמנות קהילתיות במגוון תחומי היצירה כגון, תיאטרון, מוזיקה, אמנות פלסטית ועוד, שהם פרי יצירה של הקהילה המקומית במקום מגוריהם.
התמיכה מיועדת ליוזמות ופעולות בתחומי האמנות השונים המעודדים שיתופי פעולה קשרים בין-אישיים ובין-קהילתיים, אשר יאורגנו ויופקו באופן בלעדי ועצמאי ע"י קבוצת האזרחים והקהילה המקומית.

לתשומת ליבכם : 

• אירועי האמנות והתרבות יתקיימו ברוח התנדבותית של הקהילה המקומית ולא תשולם תמורה כספית למופיעים והמשתתפים. 
• מענק מפעל הפיס יינתן כנגד הצגת אסמכתאות להוצאות שבוצעו בפועל ביוזמה.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 10,000 ₪ לבין  20,000 ₪ כולל מע"מ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 
רשאי להגיש בקשה :

תאגיד הרשום כדין בישראל, הפועל שלא למטרות רווח, המגיש בקשה בשם קבוצת האזרחים המארגנת את היוזמה האזרחית, או רשות מקומית (דהיינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית) המגישה בקשה בשם קבוצת האזרחים המארגנת את היוזמה האזרחית. 
  

לוחות זמנים : 

התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד חודש דצמבר 2020.


לצפייה בטופס לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה

שעה 23:59 01/12/2019

מידע שימושי

הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי טופס והוספת הצרופות באופן 
מקוון בלבד. לצורך מילוי הטופס, יש להירשם תחילה כמשתמש במערכת.
לפרטים והנחיות נוספות – לחץ כאן
לסרטון הדרכה – לחץ כאן

 

קריטריונים ומשקולות

  • איכות התוכנית המוצעת 50%
  • מידת שיתוף ומעורבות הקהילה30%
  • דירוג סוציו-אקונומי של הרשות המקומית20%