פרס ספיר לספרות

הגשת מועמדות מתבצעת באמצעות מילוי הטופס המקוון לרבות צרוף הצרופות הנדרשות בטופס, והעברת עותקי הספרים המוגשים בדואר, בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך הטופס. 

לצורך מילוי הטופס המקוון, יש להרשם תחילה כמשתמש במערכת. הרישום מתבצע באתר או ישירות מהטופס.

אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית. מומלץ לבצע שמירה במהלך מילוי טופס המועמדות.

לידיעתכם - את טופס המועמדות ניתן למלא בשלבים ובמועדים שונים במסגרת לוחות הזמנים המצוינים. לשם כך, יש להיכנס באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" לאיזור האישי בו מוצגות הצעות ששליחתן הושלמה ואלה שעדיין בהליך מילוי. 

במקרה של הגשה באמצעות הוצאה לאור (מו"ל או מו"ל דיגיטלי) ניתן להגיש מספר ספרים (בהתאם למגבלות הכמות) באותו הטופס באמצעות לחיצה על "הוסף ספר". 

בהצלחה. 

 

תאריך אחרון להגשה

שעה 23:59 28/05/2019