פרסי לנדאו לאמנויות ומדעים

טופס הגשת מועמדות

 

לצורך מילוי הטופס המקוון, יש להרשם כמשתמש במערכת.

הרישום מתבצע באתר או ישירות מהטופס.

יש לבחור תחילה את תחום הפרס : אמנויות או מדעים.

מומלץ לבצע שמירה במהלך מילוי טופס, את טופס המועמדות ניתן למלא בשלבים, במסגרת לוחות הזמנים המצוינים.

לשם כך, יש להיכנס לאיזור האישי בו מוצגים טפסים ששליחתם טרם הושלמה ולהשלים את ההגשה. 

בעת  מילוי הטופס יש להקפיד למלא את כל שדות החובה המסומנים ב-* (כוכבית) ולצרף את הצרופות המפורטות.  

השלמת הגשת המועמדות תסתיים רק לאחר מילוי הפרטים וצירוף כל הצרופות הנדרשות.

שימו לב - הגשת מועמדות אפשרית ע"י המועמד עצמו או ע"י גורם שלישי - כל אדם או גוף אחר.

בהצלחה!

תאריך אחרון להגשה

שעה 23:59 20/05/2019