הקמת מקהלות חדשות המשלבות אנשים עם מוגבלות שכלית

טופס הגשת בקשה

 

הגשת בקשה מתבצעת באמצעות מילוי טופס זה ושליחתו בצרוף החומרים הנדרשים באופן מקוון בלבד.

לצורך מילוי הטופס, יש להיכנס כמשתמש מזוהה באמצעות שם משתמש וסיסמא.

במידה וטרם בוצע רישום, יש להירשם תחילה כמשתמש במערכת. הרישום מתבצע באתר או ישירות מהטופס.                          

הטופס מורכב ממספר פרקים,  בכל פרק בטופס יש ללחוץ על "שמור והמשך" לצורך המשך מילוי הטופס.  

מומלץ לבצע שמירה לעיתים קרובות במהלך מילוי טופס הבקשה.

לאחר ביצוע "שמירה", טופס הבקשה ישמר באזור האישי וניתן לחזור ולהמשיך למלא אותו במועדים שונים, במסגרת לוחות הזמנים המצוינים.

כניסה לאזור האישי מתבצעת באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" .

אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית.  
מסמכים, קבצים או קישורים יצורפו לטופס באופן מקוון בלבד.     

בהצלחה. 
תאריך אחרון להגשה 09/05/2018 23:59
- הפרויקט הסתיים- טופס זה אינו פתוח להגשות


תנאי סף והתחייבויות


רשות מקומית בעלת דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים או רשויות מקומיות בעלות דירוג חברתי כלכלי 7 ומטה, הסמוכות גיאוגרפית, המגישות בקשה משותפת להקמת מקהלה אזורית/בין יישובית, העומדות בתנאי הסף ובהתחייבויות של הפרויקט, כמפורט בטופס הבקשה המקוון.

יש לענות על בדיקת עמידה בתנאי הסף וללחוץ על "המשך למילוי הטופס". 

עמידה בכל תנאי הסף תאפשר מעבר להמשך מילוי הטופס
  • או


פרטי מגיש הבקשה
פרטי מגיש הבקשה

יש למלא את פרטי הרשות המקומית. 

אין צורך למלא את השדות תחת הכותר "פרטים נוספים": שם אמן בשמו מוגשת הבקשה, מס' ת.ז של האמן ועיסוק. מורשה חתימה
פרטים נוספים
פרטי איש קשר
הנני מתחייב/ת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים
מאשר/ת כי קראתי ואני מסכים/ה למפורט בתנאי הקול קורא באתר ו/או ב"כללים למתן תמיכה" ו/או בתקנון הפרויקט.