ימי תרבות - קולנוע דוקומנטרי

ימי תרבות 2017 - הצעת סרטים דוקומנטרים

הגשת הצעה לסרט מתבצעת באמצעות מילוי טופס זה ושליחתו בצרוף החומרים הנדרשים באופן מקוון בלבד.

לצורך מילוי הטופס, יש להיכנס כמשתמש מזוהה באמצעות שם משתמש וסיסמא.

במידה וטרם בוצע רישום, יש להרשם תחילה כמשתמש במערכת. הרישום מתבצע באתר או ישירות מהטופס.                          

מומלץ לבצע שמירה לעיתים קרובות במהלך מילוי הטופס.

לאחר ביצוע שמירה, טופס הבקשה ישמר באזור האישי וניתן לחזור ולהמשיך למלא אותו במועדים שונים, במסגרת לוחות הזמנים המצוינים.

כניסה לאזור האישי מתבצעת באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" .

אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית.  מסמכים, קבצים או קישורים יצורפו לטופס באופן מקוון בלבד.     

בהצלחה. 
תאריך אחרון להגשה 14/05/2017 23:59
- הפרויקט הסתיים- טופס זה אינו פתוח להגשות


תנאי הסף להגשת הצעות למיזם "ימי תרבות"


רשאים להגיש הצעה יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף הבאים:

פרטי מגיש ההצעה
פרטי מגיש ההצעה

מורשה חתימה
פרטים נוספים
פרטי איש קשר
הנני מתחייב/ת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים
מאשר/ת כי קראתי ואני מסכים/ה למפורט בתנאי הקול קורא באתר ו/או ב"כללים למתן תמיכה" ו/או בתקנון הפרויקט.