בימות פיס - רשויות מקומיות

בימות פיס - רשויות מקומיות

הגשת בקשה למופע מתבצעת באמצעות מילוי טופס זה ושליחתו בצרוף החומרים הנדרשים באופן מקוון בלבד.

לצורך מילוי הטופס השתמשו בדפדפן כרום. 

מילוי הטופס מתאפשר רק לאחר כניסה כמשתמש מזוהה באמצעות שם משתמש וסיסמא.

במידה וטרם בוצע רישום, יש להרשם תחילה כמשתמש במערכת. הרישום מתבצע באתר או ישירות מהטופס.                          

מומלץ לבצע שמירה לעיתים קרובות במהלך מילוי הטופס.

לאחר ביצוע שמירה, טופס הבקשה ישמר באזור האישי וניתן לחזור ולהמשיך למלא אותו במועדים שונים, במסגרת לוחות הזמנים המצוינים.

כניסה לאזור האישי מתבצעת באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" .

יש למלא את כל השדות בטופס באופן מלא ומדויק, בהתאם להוראות ולשלוח את הטופס לרבות ה"צרופות".                                 

אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית.  מסמכים, קבצים או קישורים יצורפו לטופס באופן מקוון בלבד.     

עם סיום מילוי הטופס והעלאת הצרופות יש לסמן את שורות ההסכמה וללחוץ על כפתור "שלח" בתחתית הטופס. 

לאחר שליחת הטופס תוצג הודעת אישור השליחה על המסך וכמו כן, תשלח הודעת אישור שליחה לדוא"ל. 

בהצלחה. 
תאריך אחרון להגשה 18/05/2017 23:59
- הפרויקט הסתיים- טופס זה אינו פתוח להגשות


תנאי סף לרשות המקומית


רשאית להגיש הצעה רשות מקומית (או גוף ציבורי הפועל בתחומה והוסמך על ידה) שהצעתה עומדת בכל תנאי הסף המצטברים כדלקמן:

פרטי הרשות המקומית
פרטי הרשות המקומית

יש לציין :

במס' התאגיד את מס' ח.פ של הרשות. 

בסוג התאגיד לבחור בהתאם לסוג הרשות 

בשם התאגיד: לציין את שם הרשות מורשה חתימה
פרטים נוספים
פרטי איש קשר
הנני מתחייב/ת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים
מאשר/ת כי קראתי ואני מסכים/ה למפורט בתנאי הקול קורא באתר ו/או ב"כללים למתן תמיכה" ו/או בתקנון הפרויקט.