שיווק הפצה ופוסטפרודקשן של קולנוע דוקומנטרי ישראלי

טופס הגשת בקשה למענק

 

הגשת בקשה למענק מתבצעת באמצעות מילוי טופס זה ושליחתו בצרוף החומרים הנדרשים באופן מקוון בלבד.

לצורך מילוי הטופס, יש להרשם תחילה כמשתמש במערכת. הרישום מתבצע באתר או ישירות מהטופס.

אנא הקפידו על מילוי שדות החובה המסומנים בכוכבית.  מסמכים, קבצים או קישורים יצורפו לטופס באופן מקוון בלבד.                                

מומלץ לבצע שמירה  במהלך מילוי טופס הבקשה.

לידיעתכם- את טופס הבקשה ניתן למלא בשלבים ובמועדים שונים במסגרת לוחות הזמנים המצוינים. לשם כך, יש להיכנס באמצעות "שם המשתמש" ו"הסיסמא" לאיזור האישי בו מוצגות בקשות ששליחתם הושלמה ואלה שעדיין בהליך מילוי בקשה  למענק. 

 

בהצלחה. 
תאריך אחרון להגשה 05/12/2016 23:59
- הפרויקט הסתיים- טופס זה אינו פתוח להגשות


תנאי סף


רשאי להגיש בקשה לקבלת מענק יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף במצטבר. 

יחיד =  יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו

תאגיד = עמותה, חברה, חל"צ וכד'

יש לציין האם מגיש הבקשה הוא יחיד או תאגיד , לענות על בדיקת עמידה בתנאי הסף וללחוץ על "המשך למילוי הטופס". 

עמידה בכל תנאי הסף תאפשר מעבר להמשך מילוי הטופס

פרטי מגיש הבקשה
פרטי מגיש הבקשה

מורשה חתימה
פרטים נוספים
פרטי איש קשר
הנני מתחייב/ת שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה נכונים
מאשר/ת כי קראתי ואני מסכים/ה למפורט בתנאי הקול קורא באתר ו/או ב"כללים למתן תמיכה" ו/או בתקנון הפרויקט.